Vypsaná témata disertačních prací

Psychologické aspekty mimořádných událostí
Školitel: doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.

Morfologické reakce dětské kůže na zasažení vybranými chemickými látkami
Školitel: prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.

Postavení a kompetence místní samosprávy na úseku prevence vzniku krizových jevů
Školitel: prof. Ing. Ladislav Šimák, Ph.D.

Bezpečnost a spolehlivost dodávek pitné vody pro nemocnice a léčebná zařízení České republiky
Školitel: doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.

Osobní detektory inhibitorů cholinesteráz
Školitel: doc. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.

Modelování rozptylu těžkého plynu v rámci predikce následků chemických hrozeb
školitel: odb. as. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.

Kompozitní a nanokompozitní materiály pro detekci toxických látek
Školitel: doc. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.

Analýza epidemiologických postižení obyvatelstva při velkých migračních vlnách v historii lidstva
Školitel: odb. as. MUDr. Emil Pavlík, CSc.

Bezpečnost a ochrana kritické infrastruktury v odvětví zdravotnictví
Školitel: prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D.

Srovnání vhodnosti používaných biodozimetrických metod pro využití v integrovaném záchranném systému
Školitel: plk. doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.

Krizové plánování ve vybraných subjektech odvětví zdravotnictví
Školitel: prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D.

Možná rizika biologického působení indukovaných elektrických proudů ze zdravotnických prostředků studovaná prostřednictvím změn intracelulární koncentrace kalcia
Školitel: doc. PhDr. et Ing. Jaroslav Průcha, CSc., Ph.D.
Školitel-specialista: Viktorie Vlachová, DrSc.

Teroristické útoky proti energetické infrastruktuře a dopady na energetickou a environmentální bezpečnost
Školitel: Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.

Strategický význam energetické agendy pro činnost teroristických organizací
Školitel: Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.

Nové metody a technologie pro detekci toxických látek s důrazem na řešení otázek ochrany obyvatelstva
Školitel: doc. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.

Analýza možností komplexní ochrany podzemních drah (metra) před účinky chemických zbraní
Školitel: doc. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.

Vývoj chemických zbraní a prostředků protichemické ochrany v Československu v období mezi světovými válkami jako zdroj inspirace a poučení
Školitel: doc. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.

Evropské šípové jedy a jejich současný význam v medicíně a při řešení otázek ochrany obyvatelstva
Školitel: doc. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.

Úloha klimatizačních systémů v kabině dopravních letadel v zábraně aerogenní nákazy patogenními mikroby ze zdroje uvnitř
Školitel: odb. as. MUDr. Emil Pavlík, CSc.

Riziko přenosu aerogenní nákazy patogenními mikroby ze zdroje uvnitř kabiny dopravního letadla
Školitel: odb. as. MUDr. Emil Pavlík, CSc.

Nové evropské právní předpisy, jejich implikace a studie nasaditelnosti do zdravotnictví v oblasti informační bezpečnosti, se zaměřením na ochranu osobních údajů
Školitel: doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.
Školitel-specialista: mjr. Ing. Michal Kopřiva

Nové evropské právní předpisy, jejich implikace a studie nasaditelnosti do zdravotnictví v oblasti informační bezpečnosti a kyberbezpečnosti
Školitel: doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.

Nové národní právní předpisy, jejich implikace a studie nasaditelnosti v oblasti vedení elektronické zdravotnické dokumentace
Školitel: doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.
Školitel-specialista: mjr. Ing. Michal Kopřiva

Procesní model hodnocení připravenosti území před hrozbou rozsáhlého výpadku elektrické energie
Školitel: Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.

Ochrana lůžkových zdravotnických zařízení před teroristickými útoky
Školitel: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.