Vyučované předměty (Zdravotnický obor Biomedicínský technik - prezenční forma) - letní semestr

KodNázev
17BBAZCAlgorithms for Biosignal Processing in the C language
17PBBAZCAlgorithms for Biosignal Processing in the C Language
17BBAZCAlgoritmy zpracováni biosignálů v jazyce C
17PBBAZCAlgoritmy zpracování biosignálů v jazyce C
17PBBAF2Anatomie a fyziologie II
17BBAF2Anatomie a fyziologie II.
17PBBAF2Anatomy and Physiology II
17BBAF2Anatomy and Physiology II.
17PBBA3BAngličtina IIIB (část 2)
17BBBPBachelor Thesis
17PBBBPBachelor Thesis
17BBBPBakalářská práce
17PBBBPBakalářská práce
17BBBUIBiological Effects of Ionizing Radiation
17PBBBUIBiological Effects of Ionizing Radiation
17BBBLSBiological Signals
17PBBBLSBiological Signals
17BBBLSBiologické signály
17PBBBLSBiologické signály
17BBBUIBiologické účinky ionizujícího záření
17PBBBUIBiologické účinky ionizujícího záření
17BBCHMChemie
17PBBCHMChemie
17BBCHMChemistry
17PBBCHMChemistry
17BBLTClinical Laboratory Instrumentation
17PBBLTClinical Laboratory Instrumentation
17BBDIZDetectors of Ionizing Radiation
17PBBDIZDetectors of Ionizing Radiation
17BBDIZDetektory ionizujícího záření
17PBBDIZDetektory ionizujícího záření
17BBPMP2Devices, methods and procedures in clinical practice 2
17PBBPMP1Devices, Methods and Procedures in Clinical Practice I
17BBEZPEconomics of Health Services
17PBBEZPEconomics of Health Services
17BBEZPEkonomika zdravotnického provozu
17PBBEZPEkonomika zdravotnického provozu
17BBEMPElectromagnetic Fields of Living Organisms
17PBBEMPElectromagnetic Fields of Living Organisms
17BBESLElectronic Elements and Sensors in Medicine
17PBBESLElectronic Elements and Sensors in Medicine
17BBEMPElektromagnetické pole živých organismů
17PBBEMPElektromagnetické pole živých organismů
17BBESLElektronické součástky a senzory v lékařství
17PBBESLElektronické součástky a senzory v lékařství
17BBJA2English Language II.
17PBBA3BEnglish Language IIIB (part 2)
17BBSPTEquipment for Anaesthesiology and Resuscitation
17PBBSPTEquipments for Anaesthesiology and Resuscitation
17BBEBIEthics in Biomedical Engineering
17PBBEBIEthics in Biomedical Engineering
17BBEBIEtika v biomedicínském inženýrství
17PBBEBIEtika v biomedicínském inženýrství
17BBPPFirst Aid
17PBBPPFirst Aid
17PBBZPDFundamentals of Pathology, Hygiene and Epidemiology
17BBZPDFundamentals of Pathophysiology & Diagnostic Methods
17PBBFY2Fyzika II
17BBFY2Fyzika II.
17PBBFY3Fyzika III
17BBFY3Fyzika III.
17BBGBSGenesis of Biological Signals
17BBHEHygiena a epidemiologie
17BBHEHygiene and Epidemiology
17BBITPIntegral Calculus
17PBBITPIntegral Calculus
17BBITPIntegrální počet
17PBBITPIntegrální počet
17BBLTLaboratorní technika
17PBBLTLaboratorní technika
17PBBLPZ2Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika)
17BBMAZManagement a administrativa ve zdravotnictví
17PBBMAZManagement a administrativa ve zdravotnictví
17BBMAZManagement and Administration in Health Care
17PBBMAZManagement and Administration in Health Care
17BBMZTManagement of Health Care Technology
17PBBMZTManagement of Health Care Technology
17BBMZTManagement zdravotnické techniky
17PBBMZTManagement zdravotnické techniky
17BBMATMarketing of Medical Technology
17PBBMATMarketing of Medical Technology
17BBMATMarketing zdravotnické techniky
17PBBMATMarketing zdravotnické techniky
17BBMECMechanics
17PBBMECMechanics
17BBMECMechanika
17PBBMECMechanika
17PBBLPZ2Medical Devices and Equipments (Therapeutical Devices)
17BBMCZMetrology & Certification of Medical Equipment
17BBMSModelling & Simulation
17PBBMSModelling and Simulation
17BBMSModelování a simulace
17PBBMSModelování a simulace
17BBNMPNávrh a management projektu
17PBBNMPNávrh a management projektu
17BBNRFNeurophysiology
17BBOIZOchrana před účinky ionizujícího záření
17PBBOIZOchrana před účinky ionizujícího záření
17PBBPPSPacient and Device Simulators and Testers
17PBBPPSPacientské a přístrojové simulátory a testery
17BBTV2Physical Education II.
17BBTV4Physical Education IV.
17BBTV6Physical Education VI.
17PBBFY2Physics II
17BBFY2Physics II.
17PBBFY3Physics III
17BBFY3Physics III.
17BBSELPower Engineering
17PBBSELPower Engineering
17PBBPPPPráce s programovými prostředky
17BBPPMPráce s programovými prostředky (Matlab)
17BBPPPPráce s programovými prostředky (pokročilý)
17BBPPZPráce s programovými prostředky (začátečníci)
17BBPMSPravděpodobnost a matematická statistika
17PBBPMSPravděpodobnost a matematická statistika
17PBBPMP1Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
17BBPMP2Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
17BBPMSProbability and Mathematical Statistics
17PBBPMSProbability and Mathematical Statistics
17BBPPMProgramming in Matlab
17PBBPPPProgramming Tools
17BBPPPProgramming Tools (advanced)
17BBPPZProgramming Tools (beginners)
17BBNMPProject Proposal and Management
17PBBNMPProject Proposal and Management
17BBOIZProtection against Ionizing Radiation
17PBBOIZProtection Against Ionizing Radiation
17BBPPPrvní pomoc
17PBBPPPrvní pomoc
17BBSRKQuality Management Systems for Health Care
17BBRIRehabilitační inženýrství
17PBBRIRehabilitační inženýrství
17BBRIRehabilitation Engineering
17PBBRIRehabilitation Engineering
17BBRBLRobotics in Medicine
17PBBRBLRobotics in Medicine
17BBRBLRobotika v lékařství
17PBBRBLRobotika v lékařství
17BBVKSSelected Topics in Statistics
17BBVKASelected Topics of Professional English
17BBSPRSemestrální projekt
17PBBSPRSemestrální projekt
17BBSELSilnoproudá elektrotechnika
17PBBSELSilnoproudá elektrotechnika
17BBSPTSpeciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči
17PBBSPTSpeciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči
17BBSPRTerm Project
17PBBSPRTerm Project
17BBVKSVybrané kapitoly ze statistiky
17BBZPDZáklady patologie a diagnostické metody
17PBBZPDZáklady patologie, hygieny a epidemiologie