Vyučované předměty (Zdravotnický obor Biomedicínský technik - prezenční forma) - zimní semestr

KodNázev
17BBALPAlgorithmic and Programming Theory
17PBBALPAlgorithmic and Programming Theory
17BBALPAlgoritmizace a programování
17PBBALPAlgoritmizace a programování
17PBBAZDAnalýza a zpracování biomedicínských dat
17PBBAF1Anatomie a fyziologie I
17BBAF1Anatomie a fyziologie I.
17PBBAF1Anatomy and Physiology I
17BBAF1Anatomy and Physioloy I.
17BBJA3Angličtina III.
17PBBA3AAngličtina IIIA (část 1)
17BBBCHBiochemie
17PBBBCHBiochemie
17BBBCHBiochemistry
17PBBBCHBiochemistry
17BBBFTBiofotonika
17PBBBFTBiofotonika
17BBBLGBiologie
17PBBBLGBiologie
17BBBLGBiology
17PBBBLGBiology
17BBBBBiomechanics and Biomaterials
17PBBBBBiomechanics and Biomaterials
17BBBBBiomechanika a biomateriály
17PBBBBBiomechanika a biomateriály
17PBBAZDBiomedical Data Analysis and Processing
17BBBFTBiophotonics
17PBBBFTBiophotonics
17BBBOZPBOZP a normy v elektrotechnice
17PBBBOZPBOZP a normy v elektrotechnice
17BBPNKDesign and Construction of Medical Devices / Practical Exercises
17PBBPNKDesign and Construction of Medical Devices/Practical Exercises
17BBPMP1Devices, methods and procedures in clinical practice 1
17PBBPMP2Devices, Methods and Procedures in Clinical Practise II
17BBEMElectrical Measurements
17PBBEMElectrical Measurements
17BBEOElectronic Circuits
17PBBEOElectronic Circuits
17BBELFElectrophysiology
17PBBELFElectrophysiology
17BBEMElektrická měření
17PBBEMElektrická měření
17BBELFElektrofyziologie
17PBBELFElektrofyziologie
17BBEOElektronické obvody
17PBBEOElektronické obvody
17BBJA1English Language I.
17BBJA3English Language III.
17PBBA3AEnglish Language IIIA (part 1)
17BBZFKFundamentals of Farmacokinetics
17BBFVPFunkce více proměnných
17PBBFVPFunkce více proměnných
17PBBFY1Fyzika I
17BBFY1Fyzika I.
17BBFCHFyzikální chemie
17PBBFCHFyzikální chemie
17BBZODImage Data Processing
17PBBZODImage Data Processing
17BBZSImaging Systems
17PBBZSImaging Systems
17BBISZInformační systémy ve zdravotnictví
17PBBISZInformační systémy ve zdravotnictví
17BBITTInformační technologie a telemedicína
17PBBITTInformační technologie a telemedicína
17BBIABInformation Analysis of Biological Systems & Signals
17BBISZInformation Systems in Health Care
17PBBISZInformation Systems in Health Care
17BBITTInformation Technology and Telemedicine
17PBBITTInformation Technology and Telemedicine
17PBBUSSIntroduction to Signals and Systems
17BBUSSIntroduction to Systems & Signals
17BBZLNLegislation in Health Care and Technical Standards
17PBBZLNLegislation in Health Care and Technical Standards
17BBLTRLékařská terminologie
17PBBLTRLékařská terminologie
17BBLPZLékařské přístroje a zařízení
17PBBLPZ1Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika)
17BBLADLinear Algebra and Differential Calculus
17PBBLADLinear Algebra and Differential Calculus
17BBLADLineární algebra a diferenciální počet
17PBBLADLineární algebra a diferenciální počet
17BBSMMathematical Seminars
17BBLPZMedical Devices & Equipment
17PBBLPZ1Medical Devices and Equipments I (Diagnostic Devices)
17BBLTRMedical Terminology
17PBBLTRMedical Terminology
17BBMVPMetodologie výzkumné práce
17PBBMVPMetodologie výzkumné práce
17PBBMTBMicroprocessors in Biomedicine
17BBMTBMicroprocessors in Medicine
17BBMTBMikroprocesorová technika v biomedicíně
17PBBMTBMikroprocesorová technika v biomedicíně
17BBFVPMultivariable Calculus
17PBBFVPMultivariable Calculus
17BBNRTNeurotechnology
17BBFCHPhysical Chemistry
17PBBFCHPhysical Chemistry
17BBTV1Physical Education I.
17BBTV3Physical Education III.
17BBTV5Physical Education V.
17BBSFPhysical Seminars
17PBBFY1Physics I
17BBFY1Physics I.
17PBBPPMPráce s programovými prostředky (Matlab)
17BBPNKPraktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů
17PBBPNKPraktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů
17BBPMP1Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
17PBBPMP2Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
17PBBPPMProgramming in Matlab
17BBPSLPsychologie
17PBBPSLPsychologie
17BBPSLPsychology
17PBBPSLPsychology
17BBMZBReal-Time Measuring and Processing Biosignals
17BBMVPResearch Methodology
17PBBMVPResearch Methodology
17BBBOZPSafety Regulations and Standards in Electrical engineering
17PBBBOZPSafety Regulations and Standards in Electrical Engineering
17BBTPRTeam Project
17PBBTPRTeam Project
17BBTELTeoretická elektrotechnika
17PBBTELTeoretická elektrotechnika
17PBBTELTeory of Electrical Engineering
17BBTELTheory of Electrical Engineering
17BBTPRTýmový projekt
17PBBTPRTýmový projekt
17BBUSSÚvod do signálů a systémů
17PBBUSSÚvod do signálů a systémů
17PBBVBIVirtual Bioinstrumentation
17PBBVBIVirtuální bioinstrumentace
17BBZLNZdravotnická legislativa a normy
17PBBZLNZdravotnická legislativa a normy
17BBZSZobrazovací systémy
17PBBZSZobrazovací systémy
17BBZODZpracování obrazových dat
17PBBZODZpracování obrazových dat