Biomedical Technician - SS

KodNázev
17ABBAZCAlgorithms for Biosignal Processing in the C Language
17ABBAZCAlgoritmy zpracování biosignálů v jazyce C
17ABBAF2Anatomie a fyziologie II
17ABBAF2Anatomy and Physiology II
17ABBA3BAngličtina IIIB (část 2)
17ABBBPBachelor Thesis
17ABBBPBakalářská práce
17ABBBCHBiochemie
17ABBBCHBiochemistry
17ABBBUIBiological Effects of Ionizing Radiation
17ABBBLSBiological Signals
17ABBBLSBiologické signály
17ABBBUIBiologické účinky ionizujícího záření
17ABBCHMChemie
17ABBCHMChemistry
17ABBLTClinical Laboratory Instrumentation
17ABBDIZDetectors of Ionizing Radiation
17ABBDIZDetektory ionizujícího záření
17ABBPMP1Devices, Methods and Procedures in Clinical Practice I
17ABBEZPEconomics of Health Services
17ABBEZPEkonomika zdravotnického provozu
17ABBEMPElectromagnetic Fields of Living Organisms
17ABBESLElectronic Elements and Sensors in Medicine
17ABBEMPElektromagnetické pole živých organismů
17ABBESLElektronické součástky a senzory v lékařství
17ABBA3BEnglish Language IIIB (part 2)
17ABBSPTEquipments for Anaesthesiology and Resuscitation
17ABBPPFirst Aid
17ABBZPDFundamentals of Pathology, Hygiene and Epidemiology
17ABBFY2Fyzika II
17ABBFY3Fyzika III
17ABBITPIntegral Calculus
17ABBITPIntegrální počet
17ABBLTLaboratorní technika
17ABBLPZ2Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika)
17ABBMAZManagement a administrativa ve zdravotnictví
17ABBMAZManagement and Administration in Health Care
17ABBMZTManagement of Health Care Technology
17ABBMZTManagement zdravotnické techniky
17ABBMATMarketing of Medical Technology
17ABBMATMarketing zdravotnické techniky
17ABBMECMechanics
17ABBMECMechanika
17ABBLPZ2Medical Devices and Equipments (Therapeutical Devices)
17ABBMSModelling and Simulation
17ABBMSModelování a simulace
17ABBNMPNávrh a management projektu
17ABBOIZOchrana před účinky ionizujícího záření
17ABBPPSPacient and Device Simulators and Testers
17ABBPPSPacientské a přístrojové simulátory a testery
17ABBFY2Physics II
17ABBFY3Physics III
17ABBSELPower Engineering
17ABBPPPPráce s programovými prostředky
17ABBPMSPravděpodobnost a matematická statistika
17ABBPMP1Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
17ABBPMSProbability and Mathematical Statistics
17ABBPPPProgramming Tools
17ABBNMPProject Proposal and Management
17ABBOIZProtection Against Ionizing Radiation
17ABBPPPrvní pomoc
17ABBRIRehabilitační inženýrství
17ABBRIRehabilitation Engineering
17ABBRBLRobotics in Medicine
17ABBRBLRobotika v lékařství
17ABBSPRSemestrální projekt
17ABBSELSilnoproudá elektrotechnika
17ABBSPTSpeciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči
17ABBSPRTerm Project
17ABBZPDZáklady patologie, hygieny a epidemiologie