Biomedical Technician - WS

KodNázev
17ABBALPAlgorithmic and Programming Theory
17ABBALPAlgoritmizace a programování
17ABBAZDAnalýza a zpracování biomedicínských dat
17ABBAF1Anatomie a fyziologie I
17ABBAF1Anatomy and Physiology I
17ABBA3AAngličtina IIIA (část 1)
17ABBBFTBiofotonika
17ABBBLGBiologie
17ABBBLGBiology
17ABBBBBiomechanics and Biomaterials
17ABBBBBiomechanika a biomateriály
17ABBAZDBiomedical Data Analysis and Processing
17ABBBFTBiophotonics
17ABBBOZPBOZP a normy v elektrotechnice
17ABBPNKDesign and Construction of Medical Devices/Practical Exercises
17ABBPMP2Devices, Methods and Procedures in Clinical Practise II
17ABBEMElectrical Measurements
17ABBEOElectronic Circuits
17ABBELFElectrophysiology
17ABBEMElektrická měření
17ABBELFElektrofyziologie
17ABBEOElektronické obvody
17ABBA3AEnglish Language IIIA (part 1)
17ABBEBIEthics in Biomedical Engineering
17ABBEBIEtika v biomedicínském inženýrství
17ABBFVPFunkce více proměnných
17ABBFY1Fyzika I
17ABBFCHFyzikální chemie
17ABBZODImage Data Processing
17ABBZSImaging Systems
17ABBISZInformační systémy ve zdravotnictví
17ABBITTInformační technologie a telemedicína
17ABBISZInformation Systems in Health Care
17ABBITTInformation Technology and Telemedicine
17ABBUSSIntroduction to Signals and Systems
17ABBZLNLegislation in Health Care and Technical Standards
17ABBLTRLékařská terminologie
17ABBLPZ1Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika)
17ABBLADLinear Algebra and Differential Calculus
17ABBLADLineární algebra a diferenciální počet
17ABBLPZ1Medical Devices and Equipments I (Diagnostic Devices)
17ABBLTRMedical Terminology
17ABBMVPMetodologie výzkumné práce
17ABBMTBMicroprocessors in Biomedicine
17ABBMTBMikroprocesorová technika v biomedicíně
17ABBFVPMultivariable Calculus
17ABBFCHPhysical Chemistry
17ABBFY1Physics I
17ABBPPMPráce s programovými prostředky (Matlab)
17ABBPNKPraktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů
17ABBPMP2Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
17ABBPPMProgramming in Matlab
17ABBPSLPsychologie
17ABBPSLPsychology
17ABBMVPResearch Methodology
17ABBBOZPSafety Regulations and Standards in Electrical Engineering
17ABBTPRTeam Project
17ABBTELTeoretická elektrotechnika
17ABBTELTheory of Electrical Engineering
17ABBTPRTýmový projekt
17ABBUSSÚvod do signálů a systémů
17ABBVBIVirtual Bioinstrumentation
17ABBVBIVirtuální bioinstrumentace
17ABBZLNZdravotnická legislativa a normy
17ABBZSZobrazovací systémy
17ABBZODZpracování obrazových dat