Systematic Integration of Processes in Health Service - SS

KodNázev
17AMSUIBArtificial Intelligence for Biosignal Processing
17AMSZDT2Basic Diagnostic and Therapeutic Methods II
17AMSDEVDesign a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
17AMSDP2Diplomová práce II.
17AMSEHGE-Health a E-Government
17AMSEHGE-Health and E-Government
17AMSEZZEconomics in Health Care Institutions
17AMSEZZEkonomika zdravotnických zařízení
17AMSZUMFundamentals of Critical Care Medicine and Integrated Rescue System
17AMSSZPHealth Care Systems and Health Insurance
17AMSMPIIndustrial Engineering Methods
17AMSIKRInformace z klinických registrů a zdravotnických informačních zdrojů
17AMSITZInformační technologie ve zdravotnictví
17AMSIKRInformation from Clinical registers and Helth Care Information Sources
17AMSITZInformation Technology in Health Care
17AMSJIPIntensive Care Units&Mobile Health Care Units
17AMSJSHJakost, spolehlivost, testování a klinické hodnocení zdravotnických prostředků
17AMSJIPJednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky
17AMSLGSLogistics
17AMSLGSLogistika
17AMSMKZMarketing of Health Care Institutions
17AMSMKZMarketing zdravotnických zařízení
17AMSDP2Master Thesis Project II.
17AMSSDP2Master Thesis Seminar II.
17AMSMPIMetody průmyslového inženýrství
17AMSOSOdborný seminář
17AMSPIZPráce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
17AMSDEVProduct Design and Ergonomics in Health Care
17AMSRKZQuality Management in Health Care
17AMSJSHQuality, Reliability&Testing and Clinical Evaluation of Medical Devices
17AMSRKZŘízení kvality ve zdravotnictví
17AMSVKMSelected Chapters in Mathematics
17AMSSDP2Seminář k diplomové práci 2
17AMSOSSpecialized Seminar
17AMSSZZStrategie zdravotnických zařízení
17AMSSZZStrategy of Health Care Institutions
17AMSSZPSystémy zdravotní péče a zdravotní pojištění
17AMSTVZTechnické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura
17AMSTVZTechnological Facilities in Health Care Institutions
17AMSTNOToxicology and Ecotoxicology, Dangerous Materials and Waste Management ing Health Care
17AMSTNOToxikologie a ekotoxikologie, nebezpečné látky a odpadové hospodářství ve zdravotnictví
17AMSUIBUmělá inteligence pro zpracování biosignálů
17AMSVKMVybrané kapitoly z matematiky
17AMSPIZWork with Information Sources and Research Methodology
17AMSZDT2Základní diagnostické a terapeutické metody II
17AMSZUMZáklady urgentní medicíny a medicíny katastrof a integrovaný záchranný systém