Semináře fakulty

FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na VII. ročník mezinárodní konference AWHP - Aspekty práce pomáhajících profesí

Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství dne 6. 10. 2017 od 9,00 hod. v Lékařském domě v Praze 2 organizují VII. ročník mezinárodní konference AWHP – Aspekty práce pomáhajících profesí, zaměřený na problematiku provádění humanitárních činností a využití záchranářských psů v rámci humanitární činnosti.“ Závazná_přihláška_na_konferenci_AWHP_6.10._2017_.doc ...